Sensor Alarm

Sensor Alarm är Nordens största utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och företag.

Backend 

Vi har tagit fram Sensor alarms kompletta back-end system.
Det omfattar integrationer med larmet och kopplingar mot diverse partners som t.ex. Paynova, DHL med flera. 

iOS & Android app

Vi har byggt Sensor Alarms app för iOS och Android. Apparna är navet för slutanvändare och för deras affärsmodell.

Webb

Vi utvecklade sensoralarm.se där slutkonsumenten kan köpa sitt larm. Vi har även tagit fram en webbplattform för Sensor alarms säljkår.