News, Uncategorized

Delårsrapport 3 2023

<p><strong>Kvartal </strong><strong>3 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartal tre var 4,4 (8,0) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartalet var 4,4 (8,7) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-10,1) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -2,8 (-7,8) MSEK</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av de första nio månaderna 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättningen för de första nio månaderna var 13,2 (31,9) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för de första nio månaderna var 16,4 (34,5) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-27,7) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -9,4 (-21,3) MSEK.</li>
</ul>
<p>Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.</p>