Category

Uncategorized

Home / Uncategorized
News, Uncategorized

Bokslutskommuniké 2023

<p><strong>Kvartal 4 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartal fyra var 3,2 (7,8) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 7,0 (8,5) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-17,3) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -1,4 (-7,7) MSEK</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av januari – december 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättningen för januari – december var 16,4 (39,7) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för januari – december var 23,3 (43,0) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-44,9) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -10,8 (-29,0) MSEK.</li>
</ul>
<p><strong>Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.</strong></p>

News, Uncategorized

MavshackLive.in fortsätter sin stadiga tillväxt under december 2023

<p>MavshackLive.in fortsatte att stadiga tillväxt resa under december månad. Under december har fokus legat på att optimera verksamheten och lönsamheten, och i enlighet med det förblev försäljningens värdet nästan exakt på samma rekordnivåer som uppnåtts föregående månad i november. Detta trots att antalet sålda artiklar faktiskt minskade med 34%. Omsättningen kunde bibehållas i och med att det såldes fler premiumprodukter, vilket i sin tur ledde till att fraktkostnaderna också minskade och därigenom ökade lönsamheten.</p>

News, Uncategorized

Delårsrapport 3 2023

<p><strong>Kvartal </strong><strong>3 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartal tre var 4,4 (8,0) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartalet var 4,4 (8,7) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-10,1) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -2,8 (-7,8) MSEK</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av de första nio månaderna 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättningen för de första nio månaderna var 13,2 (31,9) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för de första nio månaderna var 16,4 (34,5) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-27,7) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -9,4 (-21,3) MSEK.</li>
</ul>
<p>Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.</p>

News, Uncategorized

Tillväxten för MavshackLive.in är åter enligt plan

<p>Mavshacklive.in lämnade betastadiet under augusti och visar nu åter tillväxt enligt plan. Under september såldes nästan 50 % fler varor än under augusti 2023. Antalet användare steg med 16 % till över 22 700 personer och kunder ( som köpt  minst en produkt) steg 13,5 % till 8 900. Mavshacklive.in har nu registerade användare i 2383 respektive kunder från 444 olika städer över hela Indien. </p>

1 2 3 4