News, Uncategorized

Mavshack kvartalsrapport 1 2024

<p><strong>Kvartal 1 2024</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartal tre uppgick till 3,1 (5,4) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 3,2 (5,6) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,7) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -3,2 (-3,8) MSEK</li>
</ul>