News, Uncategorized

Försäljningen på MavshackLive.in ökade med omkring 10 % under februari 2024

<p>Efter en stabil försäljningsutveckling under november 2023 – januari 2024 växte försäljningen på MavshackLive.in med omkring 10 % jämfört med januari. Tillväxten berodde framförallt på fokusering kring marknadsföringen kring skor och så kallade ”jeggings” vilka toppade försäljningen.</p>