News, Uncategorized

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

<p>Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.</p>