News, Uncategorized

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

<p><strong>Den extra bolagsstämman för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 12 oktober 2023. Totalt var 522 956 957 röster av 2 631 196 700  (19,88 %) närvarande.</strong></p>