News, Uncategorized

MAVSHACK VIDTAR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT HORSE CREEK ENTERTAINMENT AB OCH DESS STYRELSELEDAMÖTER

<p><strong>Mavshack AB (publ) (”Mavshack” eller ”Bolaget”), har idag till Stockholms tingsrätt lämnat in en stämningsansökan gentemot Horse Creek Entertainment AB (”HCE”) och dess styrelseledamöter med anledning av fordran under ett låneavtal.</strong></p>