News, Uncategorized

Delårsrapport för första kvartalet (januari – mars ) 2023

<p><strong>Kvartal 1 2023 </strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartalet var 5,4 (12,7) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartalet var 9,4 (19,4) MSEK</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-7,5) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -3,8 (-5,6) MSEK</li>
<li>Resultat per aktie -0,003 (-0,011)</li>
</ul>
<p>(Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022)</p>
<p><strong>Urval av händelser under första tre månaderna 2023</strong></p>
<ul>
<li>Genomför ett omfattande besparingsprogram</li>
<li>Utser Anand Jhingan till VD</li>
<li>Lanserar Mavshack Zero i Indien</li>
<li>Lanserar Shapp i Indien</li>
</ul>
<p><strong>Urval av händelser efter kvartalets utgång</strong></p>
<ul>
<li>Publicerar Årsredovisning för 2022</li>
<li>Expanderar på den Indiska e-handelsmarknaden</li>
<li>Årsstämma 2023 genomförs den 5 maj</li>
<li>Årsstämman beslutade att sänka aktiekapitalet utan indragning av aktier</li>
</ul>