News, Uncategorized

KOMMUNIKE FRÅN BOLAGSSTÄMMA

<p><strong>Årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 5 maj 2023. Totalt var 130 564 211 röster av 1 694 536 418  (7,7 %) närvarande.</strong></p>