News, Uncategorized

MAVSHACK – FÖRSLAG FRAMFÖRDA INFÖR MAVSHACK AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

<p><strong>Inför årsstämman i Mavshack AB (publ) den 5 maj har ett ägarkonsortium (”Ägarna”) motsvarande 10,2 % av rösterna beslutat att till årsstämman 2023 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.</strong></p>