News, Uncategorized

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

<p>Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 (“<strong>Bolaget</strong>”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022, kl. 10.30 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.</p>