News, Uncategorized

MavshackLive.in fortsätter sin stadiga tillväxt under december 2023

<p>MavshackLive.in fortsatte att stadiga tillväxt resa under december månad. Under december har fokus legat på att optimera verksamheten och lönsamheten, och i enlighet med det förblev försäljningens värdet nästan exakt på samma rekordnivåer som uppnåtts föregående månad i november. Detta trots att antalet sålda artiklar faktiskt minskade med 34%. Omsättningen kunde bibehållas i och med att det såldes fler premiumprodukter, vilket i sin tur ledde till att fraktkostnaderna också minskade och därigenom ökade lönsamheten.</p>