News, Uncategorized

Bokslutskommuniké 2023

<p><strong>Kvartal 4 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartal fyra var 3,2 (7,8) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 7,0 (8,5) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-17,3) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -1,4 (-7,7) MSEK</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av januari – december 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättningen för januari – december var 16,4 (39,7) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för januari – december var 23,3 (43,0) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-44,9) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -10,8 (-29,0) MSEK.</li>
</ul>
<p><strong>Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.</strong></p>