News, Uncategorized

Bokslutskommuniké 2022

<p><strong>Kvartal 4 2022</strong></p>
<ul>
<li>    Nettoomsättning för kvartal fyra var 7,8 (10,3) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 8,5 (15,3) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens bruttovinst för kvartal fyra uppgick till 4,2 MSEK.*</li>
<li>    EBIT, rörelseresultatet uppgick till -17,3 (-11,1) MSEK.*</li>
<li>    EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,7, (-9,4) MSEK.*</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av januari – december 2022</strong></p>
<ul>
<li>    Nettoomsättningen för januari – december var 39,7 (48,9) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens intäkter för januari – december var 42,9 (63,9) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens bruttovinst för januari – december uppgick till 21,5 MSEK.*</li>
<li>    EBIT, rörelseresultatet uppgick till -44,9 (-35,7) MSEK.*</li>
<li>    EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -29 (-28,4) MSEK.*</li>
</ul>
<p>Jämförelsen görs med motsvarande period 2021.</p>
<p>  * Ådata Infosystem AB ingår inte i jämförelsen från föregående år.</p>