Category

News

Home / News
News, Uncategorized

Delårsrapport för första kvartalet (januari – mars ) 2023

<p><strong>Kvartal 1 2023 </strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartalet var 5,4 (12,7) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartalet var 9,4 (19,4) MSEK</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-7,5) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -3,8 (-5,6) MSEK</li>
<li>Resultat per aktie -0,003 (-0,011)</li>
</ul>
<p>(Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022)</p>
<p><strong>Urval av händelser under första tre månaderna 2023</strong></p>
<ul>
<li>Genomför ett omfattande besparingsprogram</li>
<li>Utser Anand Jhingan till VD</li>
<li>Lanserar Mavshack Zero i Indien</li>
<li>Lanserar Shapp i Indien</li>
</ul>
<p><strong>Urval av händelser efter kvartalets utgång</strong></p>
<ul>
<li>Publicerar Årsredovisning för 2022</li>
<li>Expanderar på den Indiska e-handelsmarknaden</li>
<li>Årsstämma 2023 genomförs den 5 maj</li>
<li>Årsstämman beslutade att sänka aktiekapitalet utan indragning av aktier</li>
</ul>

News, Uncategorized

Bokslutskommuniké 2022

<p><strong>Kvartal 4 2022</strong></p>
<ul>
<li>    Nettoomsättning för kvartal fyra var 7,8 (10,3) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 8,5 (15,3) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens bruttovinst för kvartal fyra uppgick till 4,2 MSEK.*</li>
<li>    EBIT, rörelseresultatet uppgick till -17,3 (-11,1) MSEK.*</li>
<li>    EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,7, (-9,4) MSEK.*</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av januari – december 2022</strong></p>
<ul>
<li>    Nettoomsättningen för januari – december var 39,7 (48,9) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens intäkter för januari – december var 42,9 (63,9) MSEK.*</li>
<li>    Rörelsens bruttovinst för januari – december uppgick till 21,5 MSEK.*</li>
<li>    EBIT, rörelseresultatet uppgick till -44,9 (-35,7) MSEK.*</li>
<li>    EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -29 (-28,4) MSEK.*</li>
</ul>
<p>Jämförelsen görs med motsvarande period 2021.</p>
<p>  * Ådata Infosystem AB ingår inte i jämförelsen från föregående år.</p>

News, Uncategorized

Mavshack.com är nu laddad med film för de nordiska marknaderna

<p>För att fira 15-årsjubileet av Mavshacks första VOD-sajt i Sverige, har ett speciellt erbjudande med filmer tagits fram tillsammans med Mavshacks delägda innehållsföretag Horse Creek Entertainment. Den nordiska filmtjänsten kommer ha ett introduktionspris på 15 kronor/månad (normalpris 29 kronor/månad). På Mavshack.com kommer det finnas mer än 1.500 titlar, i en mängd olika genrer, vilket leder till ett attraktivt erbjudande. Filmtjänsten finns på <a href=”http://www.mavshack.com”>www.mavshack.com</a> och erbjudandet 15 kronor/månad gäller de kunder som tecknar nytt abonnemang med kreditkort.</p>

1 2 3