News, Uncategorized

Delårsrapport för tredje kvartalet (jul-sep) 2022

<p><strong>Kvartal 3 2022</strong> </p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartal tre var 8,0 (9,9) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartalet var 8,7 (10,1) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,1 (-9,0) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,8 (-7,2) MSEK</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av första nio månaderna 2022</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättningen för årets första nio månader var 31,9 (38,6) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för årets första nio månader var 34,5 (48,6) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -27,7 (-24,6) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -21,3 (-19,1) MSEK.</li>
</ul>
<p>Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2021.</p>